Klottersanering i Stockholm

Läs mer om klottersanering i Stockholm

Läs mer om hur vi på IMISAB kan skydda era fastigheter mot klotter i Stockholm.

Effektiv Klottersanering i Stockholm

Klottersanering i Stockholm med effektivt och snabbt utfört arbete, med precision som mål. Industrimålning i Stockholm AB kan erbjuda klottersanering i Stockholm av i stort sätt alla sorters ytor. Vi använder oss endas av miljöanpassade produkter från Trion Tensid AB och arbetet utförs med AGS-metoden, och vi är godkända AGS entreprenörer sedan bolagets start.

Varför ska man ta bort klotter?

Det finns enligt oss 3st grundorsaker till varför man skall sanera egendom från klotter;

  • Det räknas som skadegörelse, förstör det estetiska intrycket och kan vara kränkande
  • Det klottrade materialet kan ta skada av sprayfärger m.m.
  • Klotter föder klotter, om det får sitta en längre tid blir det mer attraktivt att klottra på ytan igen

Vad kan vi göra för att undvika klotter?

Det har funnits många misslyckade försök att minska klottret i Stockholm med hjälp av olika metoder, såsom lagliga väggar och graffitikurser. Det enda som faktiskt har visat sig vara framgångsrikt är den så kallade Helsingforsmetoden, där allt klotter ska avlägsnas inom 24 timmar.

Detta koncept har Stockholms Stad omfamnat, och från och med 2008 har de infört Stockholms Stads Klotterspolicy, som vi självklart följer i vårt arbete med klottersanering i Stockholm.

Så svaret på frågan är: Att sanera snabbt!

Vilket resultat kan vi räkna med klottersanering i Stockholm?

Vi önskar att vi kunde lova att vi kan återställa alla utsatta ytor till 100% men det är tyvärr omöjligt. I de flesta fall så går det att återställa ytorna med användning av saneringskemikalier och vatten, men i en del fall kan det även behövas en bättringsmålning.

På betong, tegel, och vissa trä och putsade ytor kan man även förebygga med hjälp av klotterskydd och på så sätt vid en klotterattack skydda fasaden och nå ett bra resultat vi sanering.

Vad är AGS-metoden och hur används den för klottersanering i Stockholm?

En effektiv teknik för klottersanering

AGS-metoden utmärker sig som en framstående strategi för klottersanering i Stockholm. Varje steg i processen är noga anpassat till det specifika underlaget, den omgivande miljön och de tillgängliga verktygen. Med AGS klotterborttagare kan vi effektivt återställa skadade ytor i staden.

Appliceringen av AGS klotterborttagare kan ske med skickligt använda roller, penslar eller sprutor, och resultatet är alltid en ren och nyskapad yta. Klottersanering i Stockholm blir en enkel och smidig process med AGS-metoden.

Snabb verkan för borttagning av klotter

När klotterborttagaren fått verka på ytan avlägsnas den och det upplösta klottret med hett vatten under högtryck (om ytan tål detta).

Kan användas på flera olika ytor

Med AGS avlägsnas klotter från exempelvis, betong, granit, gnejs, oorganisk färg, behandlat trä, kakel och vissa plaster. Samtliga rengöringsmedel i AGS systemet är helt fria från aromatiska och klorerade kolväten. De är biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s normer.

Vad kostar det och hur får vi hjälp med klottersanering?

Industrimålning i Stockholm AB har för nuvarande flera stora ramavtal med några av Stockholms största fastighetsbolag, kommuner och med Stockholms Stad. Vi arbetar även med fasta priser gentemot ett flertal privata bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltningsbolag m.m

Det som skiljer oss från många av våra kollegor i prissättning och avtal är att vi inte har ett generellt klotteravtal som alla kan ansluta sig till.

Individuellt anpassade avtal för klottersanering i Stockholm

Vi tror att ett individuellt anpassat avtal gällande våra kunders specifika behov medför bättre resultat, nöjdare kunder och ett mer kostnadseffektivt sätt att sanera klotter på.

Klottersanering i Stockholm med punktinsatser

Självklart kan vi även hjälpa er med punktinsatser utan att ansluta ett avtal.

Kontakta oss för hjälp med klottersanering

För priser och frågor kontakta oss via telefon eller kontaktformulär.

Klottersanering Stockholm | Industrimålning i Stockholm