Klotterskydd i Stockholm

Läs mer om klotterskydd i Stockholm

Läs mer om hur vi på IMISAB kan skydda era fastigheter mot klotter i Stockholm.

Klotterskydd i Stockholm

Klotterskydd i Stockholm för fastigheter och kommun – effektivt och snabbt.

Industrimålning i Stockholm AB kan erbjuda flera olika sorters klotterskydd för många olika sorters ytor. Vi använder oss endas av miljöanpassade produkter från Trion Tensid AB och arbetet utförs med AGS-metoden, och vi är godkända AGS entreprenörer sedan bolagets start.

Det finns flera olika sorters klotterskydd ute på marknaden i nuläget både permanenta och så kallade offerskydd och anpassade för olika sorters underlag. De skyddens om vi använder oss av från Trion Tensid är gällande offerskydd microvaxemulsioner, och ett permanentskydd TutoProm.

Varför ska man klotterskydda?

  • Ger skonsammare sanering av ytan
  • Ger ett bättre saneringsresultat
  • Gör saneringen mer kostnadseffektiv

Dessutom så skyddar det underliggande materialet ytan från ej påverkbara faktorer så som

  • Miljöföroreningar
  • Graffiti/klotterfärgen
  • Vatten och Vind

Vad är ett microvaxskydd, hur fungerar det, och när använder man det?

När man pratar om microvaxemulsioner menar man enkelt vax som är löst i vatten. Vaxlösningen appliceras i 2-3 lager på utvald yta och bildar ett vaxskikt osynlig för det ej tränade ögat. Vaxskiktet är diffusionsöppet och godkänt enligt BRO 2004 och har en hållbarhet mellan 3-5år för osanerad yta.

Lämpliga ytor för microvaxskydd är t.ex. Betong, tegel, färgad puts och vissa träytor.

Om man får klotter på en klotterskyddad yta med vaxemulsion, så fastnar klottret på klotterskyddet och inte fasaden. Namnet offerskydd kommer från saneringsmetoden med skyddet dvs. man smälter ner vaxet som färgen har fastnat på och där med offrar man klotterskyddet men inga saneringskemikalier behövs och detta medför en mindre miljöpåverkan. När klottret fastnar i vaxet och inte på den utsatta ytan riskerar man inte att få rester eller skuggbildning efter utfört arbete.

Dessutom så minskar man utförande tiden så inga kemikalier behöver appliceras, verka och ibland även appliceras igen.

Efter utförd sanering behöver man återskydda ytan med microvaxskydd, men kostnaden för klotterskyddet är alltid mindre än kostnaden för vad eventuella saneringskemikalier hade kostat.

Vad är TutoProm permanentskydd, hur fungerar det, och när använder man det?

Är ett mycket effektivt 1-komponents permanent klotterskydd, som består av en silikon/kväveförening och ger en mycket hård bindning till ytan. Skyddar effektivt tusch och sprayklotter från att tränga in i ytan.

Lämpliga ytor för TutoProm är blanka ej porösa ytor som t.ex. dörrar, räcken, parkeringsautomater, brevlådor, bänkar, tåg, bussar, bilar m.m.

Om man får klotter på en TutoProm skyddad yta så avlägsnas klottret lätt med en mild klotterborttagare utan att förstöra klotterskyddet och underlaget. Efter korrekt sanering syns inga spår av klottret (skyddar även mot anilin).

Skyddet håller för över 100st saneringar innan man behöver applicera nytt.

När är det inte lämpligt att klotterskydda i Stockholm?

När det kommer till klotterskydd i Stockholm finns det vissa situationer där det inte är lämpligt att använda det. Trots att klotterskydd i allmänhet är ett fantastiskt verktyg för att underlätta klottersanering och minska både kostnader och miljöpåverkan, så finns det undantag att ta hänsyn till.

Ett typiskt exempel är när det handlar om renoverade putsfasader, vilket är vanligt förekommande i Stockholm. Dessa fasader har fått ett nytt utseende med hjälp av silikatfärger. Tyvärr kan vissa av dessa färger vara vattenlösliga, vilket innebär att det inte går att sanera utan att skada ytan.

Så vad gör man i sådana fall? En klok och enkel lösning är att använda miljöanpassade saneringskemikalier för att ta bort klotter och sedan bättringsmåla ytan med originalfärgen efter saneringen. Genom att återställa ytan till dess ursprungliga skick och i viss mån använda färgen som ett slags offerskydd kan man undvika att klotterskyddet orsakar ytterligare skador.

Klotterskydd i Stockholm är en viktig och effektiv metod för klottersanering, men det är viktigt att vara medveten om undantagen och använda rätt tekniker för att skydda och bevara de renoverade ytor som är extra känsliga för sanering.

Vad kostar det med klotterskydd i Stockholm och hur får vi hjälp?

Industrimålning i Stockholm AB har för närvarande flera stora ramavtal med några av Stockholms största fastighetsbolag, kommuner och Stockholms Stad. Dessutom arbetar vi med fasta priser gentemot ett flertal privata bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, och förvaltningsbolag med mera.

Det som särskiljer oss från många av våra konkurrenter när det gäller prissättning och avtal är att vi inte har ett generellt klotteravtal som alla kan ansluta sig till. Istället tror vi på att erbjuda individuellt anpassade avtal som tar hänsyn till våra kunders specifika behov. På så vis uppnår vi bättre resultat, nöjdare kunder och ett mer kostnadseffektivt sätt att sanera klotter i Stockholm.

Självklart kan vi även erbjuda punktinsatser utan att ni behöver ansluta er till ett avtal.

För information om priser och eventuella frågor, vänligen kontakta oss via telefon eller använd vårt kontaktformulär. Vi är här för att hjälpa er med era klotterskyddsbehov i Stockholm.

Klotterskydd Stockholm | Industrimålning i Stockholm

Kontakta oss

Kontakta oss

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.