Miljöpolicy

Miljöpolicy

Industrimålning i Stockholm AB skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:
• Så långt det är möjligt använda biologiskt nedbrytbara kemikalier.
• Ha en ständigt pågående dialog med kunder och leverantörer om framtida miljöanpassade alternativ.
• Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss i syfte att skydda miljön.
• Källsortera och minska vårt avfall och förebygga föroreningar, så långt det är möjligt.
• Effektivisera våra transporter till och från etableringsplats.
• Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra bindande krav som berör vår verksamhet.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Denna miljöpolicy skall omprövas varje gång en ny miljöutredning görs.