Om Imisab

Om Industrimålning i Stockholm

Industrimålning i Stockholm AB har under 25 års hårt och effektivt arbete lyckats bygga upp en stadig kundkrets och utför fastighetstjänster åt de flesta större bostadsbolagen i Stor-Stockholmsregionen.

Företagens speciallitet är vår mångsidighet och flexibilitet och har lyckats med hjälp av våra kunder skräddarsy många individuella lösningar så väl på administrations nivå samt ute på fältet .

Vår personal har specialkompetens inom de områden vi erbjuder våra tjänster. Vi vidareutbildar vår personal fortlöpande och på så sätt uppehåller vi vår ledande kunskap och våra kunders förtroende gällande utförande av våra tjänster.

Industrimålning i Stockholm AB är certifierde med ISO 9001 och ISO 14001 och arbetar endast med miljöanpassade material. Vi försöker alltid hitta nya metoder och material som har mindre miljöpåverkan än de vi använder idag.

Industrimålning i Stockholm AB drivs idag av Daniel Ferm.