Fasadtvätt Stockholm

Experter på fasadtvätt i Stockholm

Fasadtvätt Stockholm – en viktig del av underhållet på era fastigheter. Industrimålning i Stockholm AB har kunnat erbjuda våra kunder fasadtvätt och impregneringar ända sedan bolagets början. Med hjälp av våra hetvatten högtrycksutrustningar och BPS rengöring och Impregneringssystem, kan vi rengöra och impregnera allt från kulturhus till nya betongkonstruktioner och bostadsområden.

Det finns många anledningar till att rengöra en fasad, eller betong yta. Oftast har det genom åren bildats en mörk beläggning på den förorenade ytan bestående av olika föroreningar och partiklar. Detta stör inte bara ögat estetiskt utan kan även skada byggnadsmaterialet så att det börjar vittra sönder, armeringsjärn börjar rosta och ytan/byggnaden spricker. Alternativt så har fukt, väder och vind format sprickor i fasaden.

Industrimålning i Stockholm AB har kunnat erbjuda våra kunder fasadtvätt och impregneringar ända sedan bolagets början. Med hjälp av våra hetvatten högtrycksutrustningar och BPS rengöring och Impregneringssystem, kan vi rengöra och impregnera allt från kulturhus till nya betongkonstruktioner och bostadsområden.

Det finns många anledningar till att rengöra en fasad, eller betong yta. Oftast har det genom åren bildats en mörk beläggning på den förorenade ytan bestående av olika föroreningar och partiklar. Detta stör inte bara ögat estetiskt utan kan även skada byggnadsmaterialet så att det börjar vittra sönder, armeringsjärn börjar rosta och ytan/byggnaden spricker. Alternativt så har fukt, väder och vind gjort så att alger, mögel eller andra svamp angrepp skett då är en sanering med ett alg och mögel dödande medel är nödvändigt.

En annan anledning till att rengöra en fasad eller betongyta är för att förbättra byggnadens energieffektivitet. Om ytan är täckt av smuts och föroreningar kan det hindra isoleringen från att fungera som det ska, vilket leder till högre energiförbrukning och ökade kostnader för uppvärmning och kylning av byggnaden.

Genom att utföra en noggrann rengöring och impregnering av fasaden eller betongytan kan man förlänga livslängden på byggnadsmaterialet och minska behovet av dyra reparationer i framtiden. Dessutom kan en ren och fräsch fasad eller betongyta bidra till en mer attraktiv och välkomnande miljö för både boende och besökare.

Vi på Industrimålning i Stockholm AB har lång erfarenhet och kompetens inom området och kan erbjuda skräddarsydda lösningar för varje enskild kund och projekt. Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster inom fasadtvätt Stockholm.

gjort så att alger, mögel eller andra svamp angrepp skett då är en sanering med ett alg och mögel dödande medel är nödvändigt.

Så här går vår fasadtvätt till

En utvärdering av fasad och yta görs med hjälp av beställaren, ett prov utförs på en mindre yta för att fastställa vilken saneringsmetod och vilka rengöringskemikalier som skall användas. Industrimålning i Stockholm AB lämnar en offert gällande saneringsuppdraget individuellt anpassad efter objektets förutsättningar.

Fasadtvätt Stockholm före | Industrimålning i Stockholm
Fasadtvätt Stockholm efter | Industrimålning i Stockholm

Kontakta oss

Kontakta oss

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.