Klottersanering Stockholm

Effektiv Klottersanering i Stockholm

Klottersanering Stockholm med effektivitet och snabbt utfört arbete med precision som mål. Industrimålning i Stockholm AB kan erbjuda klottersanering av i stort sätt alla sorters ytor. Vi använder oss endas av miljöanpassade produkter från Trion Tensid AB och arbetet utförs med AGS-metoden, och vi är godkända AGS entreprenörer sedan bolagets start.

Varför skall man ta bort klotter?

Det finns enligt oss 3st grundorsaker till varför man skall sanera egendom från klotter;

  • Det räknas som skadegörelse, förstör det estetiska intrycket och kan vara kränkande
  • Det klottrade materialet kan ta skada av sprayfärger m.m.
  • Klotter föder klotter, om det får sitta en längre tid blir det mer attraktivt att klottra på ytan igen

Vad kan vi göra för att undvika klotter?

Det har funnits många misslyckade försök att minska klottret med hjälp av bl.a. lagliga väggar, graffitikurser m.m. och det enda som har fungerat är den så kallade Helsingforsmetoden som innebär att allt klotters skall bort inom 24h. Detta har Stockholms Stad tagit an och från och med 2008 inrättades Stockholms Stads Klotterspolicy som vi självklart följer.

Så svaret på frågan är: Att sanera snabbt!

Vilket resultat kan vi räkna med klottersanering i Stockholm?

Vi önskar att vi kunde lova att vi kan återställa alla utsatta ytor till 100% men det är tyvärr omöjligt. I de flesta fall så går det att återställa ytorna med användning av saneringskemikalier och vatten, men i en del fall kan det även behövas en bättringsmålning.

På betong, tegel, och vissa trä och putsade ytor kan man även förebygga med hjälp av klotterskydd och på så sätt vid en klotterattack skydda fasaden och nå ett bra resultat vi sanering.

Vad är AGS-metoden?

AGS-metoden är en effektiv teknik för sanering av klotter. Arbetssätt och val av medel anpassas efter det aktuella underlaget, miljön och vilken utrustning som står till förfogande. AGS klotterborttagare appliceras på den nedklottrade ytan med roller, pensel eller spruta. När klotterborttagaren fått verka på ytan avlägsnas den och det upplösta klottret med hett vatten under högtryck (om ytan tål detta). Med AGS avlägsnas klotter från exempelvis, betong, granit, gnejs, oorganisk färg, behandlat trä, kakel och vissa plaster. Samtliga rengöringsmedel i AGS systemet är helt fria från aromatiska och klorerade kolväten. De är biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s normer.

Vad kostar det och hur får vi hjälp?

Industrimålning i Stockholm AB har för nuvarande flera stora ramavtal med några av Stockholms största fastighetsbolag, kommuner och med Stockholms Stad. Vi arbetar även med fasta priser gentemot ett flertal privata bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltningsbolag m.m

Det som skiljer oss från många av våra kollegor i prissättning och avtal är att vi inte har ett generellt klotteravtal som alla kan ansluta sig till. Vi tror att ett individuellt anpassat avtal gällande våra kunders specifika behov medför bättre resultat, nöjdare kunder och ett mer kostnadseffektivt sätt att sanera klotter på.

Självklart kan vi även hjälpa er med punktinsatser utan att ansluta ett avtal.

För priser och frågor kontakta oss via telefon eller kontaktformulär.

Klottersanering Stockholm | Industrimålning i Stockholm

Kontakta oss

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.