Klotterskydd Stockholm

Klotterskydd i Stockholm

Klotterskydd i Stockholm för fastigheter och kommun – effektivt och snabbt.

Industrimålning i Stockholm AB kan erbjuda flera olika sorters klotterskydd för många olika sorters ytor. Vi använder oss endas av miljöanpassade produkter från Trion Tensid AB och arbetet utförs med AGS-metoden, och vi är godkända AGS entreprenörer sedan bolagets start.

Det finns flera olika sorters klotterskydd ute på marknaden i nuläget både permanenta och så kallade offerskydd och anpassade för olika sorters underlag. De skyddens om vi använder oss av från Trion Tensid är gällande offerskydd microvaxemulsioner, och ett permanentskydd TutoProm.

Varför ska man klotterskydda?

  • Ger skonsammare sanering av ytan
  • Ger ett bättre saneringsresultat
  • Gör saneringen mer kostnadseffektiv

Dessutom så skyddar det underliggande materialet ytan från ej påverkbara faktorer så som

  • Miljöföroreningar
  • Graffiti/klotterfärgen
  • Vatten och Vind

Vad är ett microvaxskydd, hur fungerar det, och när använder man det?

När man pratar om microvaxemulsioner menar man enkelt vax som är löst i vatten. Vaxlösningen appliceras i 2-3 lager på utvald yta och bildar ett vaxskikt osynlig för det ej tränade ögat. Vaxskiktet är diffusionsöppet och godkänt enligt BRO 2004 och har en hållbarhet mellan 3-5år för osanerad yta.

Lämpliga ytor för microvaxskydd är t.ex. Betong, tegel, färgad puts och vissa träytor.

Om man får klotter på en klotterskyddad yta med vaxemulsion, så fastnar klottret på klotterskyddet och inte fasaden. Namnet offerskydd kommer från saneringsmetoden med skyddet dvs. man smälter ner vaxet som färgen har fastnat på och där med offrar man klotterskyddet men inga saneringskemikalier behövs och detta medför en mindre miljöpåverkan. När klottret fastnar i vaxet och inte på den utsatta ytan riskerar man inte att få rester eller skuggbildning efter utfört arbete.

Dessutom så minskar man utförande tiden så inga kemikalier behöver appliceras, verka och ibland även appliceras igen.

Efter utförd sanering behöver man återskydda ytan med microvaxskydd, men kostnaden för klotterskyddet är alltid mindre än kostnaden för vad eventuella saneringskemikalier hade kostat.

Vad är TutoProm permanentskydd, hur fungerar det, och när använder man det?

Är ett mycket effektivt 1-komponents permanent klotterskydd, som består av en silikon/kväveförening och ger en mycket hård bindning till ytan. Skyddar effektivt tusch och sprayklotter från att tränga in i ytan.

Lämpliga ytor för TutoProm är blanka ej porösa ytor som t.ex. dörrar, räcken, parkeringsautomater, brevlådor, bänkar, tåg, bussar, bilar m.m.

Om man får klotter på en TutoProm skyddad yta så avlägsnas klottret lätt med en mild klotterborttagare utan att förstöra klotterskyddet och underlaget. Efter korrekt sanering syns inga spår av klottret (skyddar även mot anilin).

Skyddet håller för över 100st saneringar innan man behöver applicera nytt.

När är det inte lämpligt att klotterskydda inom Stockholm?

Klotterskydd i all ära är ett otroligt bra redskap när det gäller att underlätta klottersanering, och minska både kostnader och miljöpåverkan. Men det finns alltid undantag, en del färger ute på marknaden är vattenlösliga och oavsett försiktighet så går det inte att sanera utan att man gör ett ingrepp på ytan.

Ett bra exempel på detta är många renoverade putsfasader som vi ser ofta i stockholm, den gamla spritputsen har fått ett nytt ansikte med hjälp av silikatfärger. När man sanerar på dessa fasader följer alltid den oftast den nya färgen med vattnet vid avspolning av fasaden oavsett om det är klotterskydd eller saneringskemikalier.

Så vad gör man då, en väldigt enkel och bra lösning är att man sanerar på det klassiska viset med miljöanpassade saneringskemikalier och sen bättringsmålar ytan med originalfärg efter utförd sanering. På så sätt återställer man ytan till dess originalskick och till viss mån använder färgen som ett offerskydd.

Vad kostar det att klotterskydda i Stockholm och hur får vi hjälp?

Industrimålning i Stockholm AB har för nuvarande flera stora ramavtal med några av Stockholms största fastighetsbolag, kommuner och med Stockholms Stad. Vi arbetar även med fasta priser gentemot ett flertal privata bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltningsbolag m.m

Det som skiljer oss från många av våra kollegor i prissättning och avtal är att vi inte har ett generellt klotteravtal som alla kan ansluta sig till. Vi tror att ett individuellt anpassat avtal gällande våra kunders specifika behov medför bättre resultat, nöjdare kunder och ett mer kostnadseffektivt sätt att sanera klotter på.

Självklart kan vi även hjälpa er med punktinsatser utan att ansluta ett avtal.

För priser och frågor kontakta oss via telefon eller kontaktformulär.

Klotterskydd Stockholm | Industrimålning i Stockholm

Kontakta oss

Kontakta oss

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.