Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vår ambition är att vara en professionell leverantör av de tjänster vi tillhandahåller.

Detta innebär att:
• Vi skall vara bäst på marknaden gällande leveransen av tjänster inom vår nisch.
• Vi skall uppfylla kunders önskemål, krav och förväntningar i varje enskilt uppdrag så att varje uppdrag blir referens nästföljande uppdrag.
• Vi skall erbjuda våra kunder kunnande och kompetens samt hög servicegrad.
• Vi skall ha hög tillgänglighet och ge snabb respons.
• Vi skall alltid sträva efter att lämna för kunden kostnadseffektiva lösningar.
• Vi skall ständigt se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.
• Vi skall uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.

Denna policy omvärderas varje år efter att kundundersökning och sammanställning av underlag har gjorts.