Miljöpolicy

Vi tycker om miljön

Industrimålning i Stockholms miljöpolicy visar vår strategi för hur vi arbetar med miljöfrågor för att minska vår verksamhets miljöpåverkan.

- Vi förbinder oss till att endast använda upphandlarens miljögodkända samt miljöanpassade produkter.
- Vi har tagit del av AB Stockholmshems Miljöledningssystem, miljöpolicy och miljömål kommer att anpassa oss efter dem.
- Vi förbinder oss till att följa kemikalieinspektionens rekommendationer om biologiskt nedbrytbara lösningsmedel och övriga befintliga delar i saneringskemikalier.
- Vid varje saneringstillfälle skall den kallade substitutions principen användas, dvs. att test och utvärdering av mer miljöanpassade alternativ kommer att göras regelbundet.
- Vi arbetar för att minska förbrukning av råvaror och energi.
- All deponering samt allt avfall internt och vid saneringar källsorteras i så stor utsträckning som möjligt.
- Vi informerar och utbildar vår personal regelbundet, så att de kan aktivt ta del av vårt miljöarbete
- Vi strävar hela tiden för att följa, utveckla och förbättra vår miljöpolicy och vårt miljöarbete.